عنوان سایت
لوگوی سازمان
مشاهده خبر
بسج اساتید
هم اندیشی مدیران حلقه های علمی استان مازندران
تاریخ خبر :1396/03/31 11:56:13


جلسه هم انديشي مديران حلقه هاي علمي استان مازندران در تاريخ 06/10/95 با حضور رياست محترم بسيج اساتيد مازندران ، معاونت علمي – پژوهشي و مديران حلقه هاي علمي استان تشکيل گرديد.

در اين جلسه موضوعات مختلف مرتبط با حلقه هاي علمي نظير بررسي اهداف تشکيل حلقه هاي علمي، چگونگي ارتباط بين حلقه ها و مرکز استان و نحوه تعامل بين حلقه ها و تبيين جايگاه حلقه هاي علمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.