عنوان سایت
لوگوی سازمان
مشاهده خبر
معاونت پژوهش سازمان بسیج اساتید
سمینار ارتباط با صنعت و دانشگاه
تاریخ خبر :1396/03/31 11:23:09


برگزاری سمینار ارتباط با صنعت و دانشگاه  و برگزاری نمایشگاه علمی تخصصی دستاوردهای دانشکده های فنی و حرفه ای استان کرمان 24 آبانماه 95 .

برگزاری نمایشگاه و غرفه بسیج اساتید شامل آثار و دستاوردهای علمی و تخصصی و اختراعات اساتید بسیجی و مسئولین حلقه های علمی استان کرمان .